Spitalul de Psihiatrie Balti
home mail network
minister

Orele de lucru

Administraţia
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Anticamera (373 231) 2-43-21
Fax (373 231) 2-43-21
Sectia de internare
24/24
Telefon: (373 231) 2-43-24
E-Mail:
E-Mail imsp_sp@ms.md

 

Achiziții Publice  03.07.2018 Invitaţie de prezentare a ofertelor

03.07.2018 Invitaţie de prezentare a ofertelor

Buletin Nr 52 din 03.07.2018

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 18/02944
 
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Telefon/fax 373 94405
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALBOT EUGENIA
Obiectul achiziţiei Reparaţie de acoperişuri
Cod CPV 45261910-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi, str Gagarin 114, cabinetul şefului serviciului juridic
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264021002
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Cont trezorerial 518430C00010AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264021002
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Cont trezorerial 518430C00010AA
Termenul de depunere a ofertelor 17.07.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.07.2018 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=28860244