Spitalul de Psihiatrie Balti
home mail network
minister

Orele de lucru

Administraţia
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Anticamera (373 231) 2-43-21
Fax (373 231) 2-43-21
Sectia de internare
24/24
Telefon: (373 231) 2-43-24
E-Mail:
E-Mail imsp_sp@ms.md

 

Sarcinile de bază

Sarcinile de bază

Comunicatorilor/purtătorilor de cuvînt.

 

Scopul general al funcţiei:

  1. Gestionează activităţile de comunicare internă şi externă.
  2. Contribuie la informarea continue privind activitatea instituţiei.

Sarcini şi responsabilităţi:

  1. Elaborarea, organizarea şi coordonarea activităţilor ce ţin de comunicareainstituţiei.
  2. Gestionarea imaginii publice a instituţiei pe plan intern şi extern, relaţiile acesteia cu societatea, structurile statului şi cetăţenii.
  3. Realizarea comunicatelor de presă şi distribuirea acestora.
  4. Gestionarea plăsării informaţiei pe site-ul oficial al instituţiei.
  5. Conlucrarea şi oferirea informaţiilor veridice reprenzentanţilor mass-media.
  6. Coordonarea activităţii de comunicare a informaţiilor solocitate de diverse categorii de public, în procesul de transparenţă instituţională şi liberul acces la informaţii de interes public.
  7. Organizarea participării conducerii şi/sau a altor reprezentanţi ai entităţii, în calitate de vorbitori sau invitaţi, la diverse evenimente media/ de relaţii publice şi oferă suport, în limita sa de competenţă, la elaborarea meterialelor ce vor fi prezentate de aceştia.
  8. Monitorizarea apariţiilor în presă în aceia ce priveşte activitatea instituţiei.
  9. Implicarea în soluţionarea situaţiilor privind mediatizarea incorectă sau denaturată a activităţii instituţiei.
  10. Organizarea campaniilor de informare şi comunicare.
  11. Organizarea evenimentelor publice în cadrul instituţiei.
  12. Elaborarea şi prezentarea planului de acţiuni privind comunicarea internă şi externă a instituţiei şi raportul privind realizarea acestuia la sfîrşit de an Serviciului de informare şi comunicare cu mass-media din cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

  Cerinţe faţă de deţinătorul funcţiei:

   1. Cetăţean al Republii Moldova.
   2. Studii superioare, de licenţă sau echivalente în psihologie, jurnalism, comunicare, ştiinţe politice sau alte domenii relevante preferabil cu studii în psihologie.
   3. Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat.
   4. Cunoaşterea limbii române la nivel avansat. Cunoaşterea limbii ruse şi al limbii engleze reprezintă un avantaj.

  Abilităţii: de comunicare, abilităţi de scriire (articole, istorii, studii de caz, sumare, mesaje cheie) şi comunicare, abilităţi de gestionare a paginilor web şi a conturilor din reţele sociale, abilităţi de lucru independent şi în echipă, inclusiv în termeni restrînşi de timp, la necesitate, abilităţi de organizarea şi desfăşurarea a evenimentelor publice.