Spitalul de Psihiatrie Balti
home mail network
minister

Orele de lucru

Administraţia
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Anticamera (373 231) 2-43-21
Fax (373 231) 2-43-21
Sectia de internare
24/24
Telefon: (373 231) 2-43-24
E-Mail:
E-Mail imsp_sp@ms.md

 

Achiziții Publice  12.12.2017 Invitaţie de prezentare a ofertelor

12.12.2017 Invitaţie de prezentare a ofertelor

Buletin Nr 99 din 12.12.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04677
 
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Telefon/fax 373 94405
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALBOT EUGENIA
Obiectul achiziţiei Produse de curatat
Cod CPV 39830000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114, blocul administrativ, cabinetul juristului
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD08ML00000000225172
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Cont trezorerial MD08ML00000000225172
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD08ML00000000225172
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Cont trezorerial MD08ML00000000225172
Termenul de depunere a ofertelor 20.12.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.12.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23522684