Spitalul de Psihiatrie Balti
home mail network
minister

Orele de lucru

Administraţia
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Anticamera (373 231) 2-43-21
Fax (373 231) 2-43-21
Sectia de internare
24/24
Telefon: (373 231) 2-43-24
E-Mail:
E-Mail imsp_sp@ms.md

 

Achiziții Publice  01.12.2017 Invitaţie de prezentare a ofertelor

01.12.2017 Invitaţie de prezentare a ofertelor

Buletin Nr 96 din 01.12.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04490
 
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Telefon/fax 37394405
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALBOT EUGENIA
Obiectul achiziţiei Reactive și materiale diagnostice de laborator (ingridiente, instrumentar și veselă de laborator)
Cod CPV 33000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114, bloc administrativ, cabinet juristului
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2251721518
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Cont trezorerial MD08ML00000000225172
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2251721518
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Cont trezorerial MD08ML00000000225172
Termenul de depunere a ofertelor 12.12.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.12.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23226186