Spitalul de Psihiatrie Balti
home mail network
minister

Orele de lucru

Administraţia
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Anticamera (373 231) 2-43-21
Fax (373 231) 2-43-21
Sectia de internare
24/24
Telefon: (373 231) 2-43-24
E-Mail:
E-Mail imsp_sp@ms.md

 

Achiziții Publice  08.09.2017 Invitaţie de prezentare a ofertelor

08.09.2017 Invitaţie de prezentare a ofertelor

Buletin Nr 72 din 08.09.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03109
 
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Telefon/fax 37394405
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALBOT EUGENIA
Obiectul achiziţiei Computere de birou, imprimante
Cod CPV 30000000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi, or. Bălţi, strada Uirie Gagarin,114, cabinetul şefului serviciului juridic
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 262500000122503
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226402002
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 262500000122503
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 226402002
Termenul de depunere a ofertelor 18.09.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.09.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=21678418