Spitalul de Psihiatrie Balti
home mail network
minister

Orele de lucru

Administraţia
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Anticamera (373 231) 2-43-21
Fax (373 231) 2-43-21
Sectia de internare
24/24
Telefon: (373 231) 2-43-24
E-Mail:
E-Mail imsp_sp@ms.md

 

Achiziții Publice   27.01.2017 Invitaţie de prezentare a ofertelor

27.01.2017 Invitaţie de prezentare a ofertelor

Buletin Nr 8 din 27.01.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00262
 
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Telefon/fax 37394405
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALBOT EUGENIA
Obiectul achiziţiei Diverse produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI , str Gagarin 114, cabinetul şefului serviciului juridic
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD08ML0000000022517
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD08ML0000000022517
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Termenul de depunere a ofertelor 06.02.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.02.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=17504347