Spitalul de Psihiatrie Balti
home mail network
minister

Orele de lucru

Administraţia
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Anticamera (373 231) 2-43-21
Fax (373 231) 2-43-21
Sectia de internare
24/24
Telefon: (373 231) 2-43-24
E-Mail:
E-Mail imsp_sp@ms.md

 

Achiziții Publice  22.07.2016 Invitaţie de prezentare a ofertelor

22.07.2016 Invitaţie de prezentare a ofertelor

Buletin Nr 55 din 22.07.2016

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/01792
 
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Telefon/fax 373 94405
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALBOT EUGENIA
Obiectul achiziţiei Reparaţie de acoperişuri
Cod CPV 45261910-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi, str Gagarin 114, cabinetul şefului serviciului juridic
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 2264021002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518430C00010AA
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 2264021002
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 518430C00010AA
Termenul de depunere a ofertelor 03.08.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.08.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=13998132