Spitalul de Psihiatrie Balti
home mail network
minister

Orele de lucru

Administraţia
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Anticamera (373 231) 2-43-21
Fax (373 231) 2-43-21
Sectia de internare
24/24
Telefon: (373 231) 2-43-24
E-Mail:
E-Mail imsp_sp@ms.md

 

Achiziții Publice  04.03.2016 Invitaţie de prezentare a ofertelor

04.03.2016 Invitaţie de prezentare a ofertelor

Buletin Nr 17 din 04.03.2016

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/00661
 
Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI
Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Telefon/fax 373 24321
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ALBOT EUGENIA
Obiectul achiziţiei Diverse produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI , str Gagarin 114, cab jurist
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Iu. Gagarin 114
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD08ML0000000022517
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD08ML0000000022517
Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti
Termenul de depunere a ofertelor 14.03.2016 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.03.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=11642421

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 

În atenţia operatorilor economici!
 
La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/00661 din 14.03.2016 cu privire la achiziţia de Diverse produse alimentare, cod CPV - 15800000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI, sunt operate următoarele modificări:
 
 
 

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție:
 
Termenii şi condiţiile de livrare

Datele actualizate privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=11642421