Spitalul de Psihiatrie Balti
home mail network
minister

Orele de lucru

Administraţia
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Anticamera (373 231) 2-43-21
Fax (373 231) 2-43-21
Sectia de internare
24/24
Telefon: (373 231) 2-43-24
E-Mail:
E-Mail imsp_sp@ms.md

 

Despre Spital

 

Spitalul de Psihiatrie nr.5 a fost inaugurat pe 11 aprilie 1977 - eveniment secundat în mod solemn de colaboratori medicali şi reprzentanţi ai opiniei publice. Primul pacient la cele 100 paturi de profil narcologic a fost un adult cu viza de reşedinţa în mun.Bălţi.

Ridicarea blocurilor spitalului decurgea anevoios din cauza dificitlui financiar precar. Oricum, prin aportul ne-mijlocit al lui I.D. Sorocean, Ministru al Ocrotirii Sănătăţii construcţia instituţiei incepe în anul 1969. Dupâ ce au fost edificate casangeria, spălătoria, garajele şi încâ ceva şantierul a fost conservat până în anul 1975. Iniţiativa redeschideii construcţiei îi aparţine lui Ch.A. Draganiuc, noul Ministru al ocrotirii Sănătăţii. Profitând de sumele de bani câştigate la recentul subotnik lucrările încep în mai 1975. Spre sfârşitul anului următor a fost terminat blocul pentru copii cu o capacitate de 50 pauri. Din 1977 Ministerul Ocrotiii Sănătăţii încurajază construcţia cu investiţii capitale de cea 1,5 mln ruble anual. Ca rezultat în fiecare an calendaristic următor se dau în explotoare căte un bloc curativ de 100 paturi şi se punea fundamentul celui ce urma. Astfel, spre finele anului 1979 lucrările de construcţie au luat sfârşit. Pacienţii au primit un spital modern din toate punctele de vedere compus din 10 secţii — 6 psihiatrice, 2 narcologice şi 2 pentru copii, toate având un potenţial curativ de 500 paturi şi blocurile auczeliare — administrativ — diagnostic, patoanatomic, ateliere de reabilitare cu 200 locuri de muncă şi o seră de 500 m.p.

Proiectul şi relizarea construcţiei au fost aprobate prin Hotărârea Prezidiului Consiliului de Miniştri al URSS din 17 ianuari 1968 (Proces verbal nr.2, indicele proiectului — nr. 254-1-10c *OS al URSS). Proiectul corespundea cerinţelor ce ţineau de un teren vulnerabil calamităţilor seismice adecvate. În calitate de coordonator arhitectoral a fost întărit Institutul Moldovenesc de Proiectare şi Construcţii (responsabil — V.Zagoreţkii). Din partea Ministerului Ocrotirii Sănătăţii al RSSM era asigurată de I. Moldovan.

Imediat după terminarea consrucţiei conducerea spitalului (Boris Voineak — director-medic-şef) s-a angajat în procesul de formarea a corpului de doctori, asistenţa medicala, infermieri, personalului auxeliar, serviciului farmaceutic destinat şi altor servicii. De fiecare dată se ţinea cont de calitatea profesională, devotamentul faţă de profilul medical şi de propriet-atea compătimătoare faţă de pacienţii-nevoiaşi. Consultaţi in permanenţa de specialiştii Catedrei Psihiatrie al Institutului de Medicină de Stat din Chişinău a fost organizat procesul curativ. Fiecare secţie a fost divizată în două compartimente — saloane pentru bolnavi acuţi şi cronici. Respectiv se administrau măsuri inclusiv şi cele curative corespunzătoare situaţiei concrete.

În scurt timp graţie activităţii extrem de angajate Spitalul de Psihiatrie nr.5 devine un centru autoritar de diagnosticare, consultativ, curativ şi organizaţional al serviciului psihiatric din nordul republicii.

Este de remarcat faptul că doctorii spitalului se manifestă destul de reuşit şi sub aspect ştiinţifico-metodic. Experienţa acumulată şi investigaţiile efectuate sun urmate de scierea lucrărilor de ordin ştiinţific. Rezultatele obţinute au fost expuse în cadrul numeroaselor sesiuni ştiinţifice din Chişinău, Kiev, Iaşi, Botoşani ş.a.

Pe parcursul anilor spitalul s-a bucurat nespus de mult de susţinerea morală şi profesională din partea acad. A. Nacu, prof. univ. dr. M. Revenco şi altor savanţi-psihiatri. Sfaturi practice parveneau de la M. Zineac, medic-şef al Spitalului Clinic din Codru-Chişinău, I.Stoiev, D. Merla de la acelaş centru medical ş.a. Colaboratorii sputalului au profitat de reciclări specializate la catedrele din Chişinău, Moskova, Kiev, Harkov, Sankt-Peterburg, Mensk, Kazani, Simfiropol, Bacu, Irkutsk, Taşkent.

Actualmente Spitalul de Psihiatrie nr.5 reprezintă un important centru medical curativo-diagnostic şi consultativ.

Pacienţii sunt trataţi şi reabilitaţi în 14 secţiuni cu 840 de paturi, printre care sunt secţii de psihiatrie generală şi de profil general-pentru copii, narcologică, paralizic centrală, infantilă pentru copii, nevroze, epilepsic, reanimaţie, expertiză medicală legala şi staţionarul de zi. Spitalul dispune de utilaje medicale avansate, de o secţie curativo-diagnosticală, laboratoare clinice şi biochimice, secţie de fizioterapie şi gimnastică medicală, cabinete funcţionalo-diagnostiacle (electroencelografie, encoencefalografie, reoencefilografie, eleotrocardiografie, rentghenologie, expertiza ambulatorică medicopsihiatrică). În incinta spitalului funcţionează cabinete cu utilaje şi specialişti terapeut, neurolog, stomatolog, oftalmolog, otolaringolog, genicolog, logoped, psiholog şi acucureflexoterapeut. Activitate prodigioasă desfăşoară farmacia spitalului, şcoala de cultură generală şi alte scructuri adiacente.

La moment spitalul a devenit un suport sigur pentru populaţia nordică a Republicii Moldova care estimează cea 1,5 mln de cetăţeni. Anual sun internaţi şi externaţi de la 5200 la 5300 pacienţi. Procentul utilizării paturilor constituie 102 la yi, iar fluxualitatea e de 6,1-6,9 ori. Cursul de tratament se ridică până la 51-60 zile care de cele mai multe ori condoţionează o remisie destul de stabilă. Mortalitatea nu depăşeşte 0,6%-0,7%.

Tactica lecuirii pacienţilor presupune administrarea medicamentelor, insulinoterapie, terapia şocoatropină, terapia, spazmoelectrică. Se acordă atenţie cuvenită reabilitaţii bolnavilor şi ergoterapiei.

Spitalul este asigurat cu specialişti calitativi. Din cei 640 de lucrători 47 sunt doctori, 240 — asistenţi medicali, 363 — lucrători medicali inferiori şi tehnicieni. 40% din doctorii sunt de categorie superioarâ (19), 15% - categoria I (7), 8.5% - categoria II, printre care unul deţine gradul onorific de Medic Emeri al Republicii Moldova. Asistenţii medicali au categorie superioară 46 lucrători, prima 31 şi doua 59.

Direcţia spitalului are obligaţia să nu permită schimbarea pronunţată a specialiştilor şi colaboratorilor, ceea ce urmează cu menţinerea potenţialului necesar de deservire medicală şi tehnică a instituţiei. Din altă parte sunt create premise ca să se păstreze şi dezvolte tradiţiile spitalului.

Colectivul instituţiei în luptă cu greutăţile mereu persistente s-a călit, devenind monolit, laborios şi aproape de suferinţele pacienţilor. De cele mai multe ori doctorii şi asistenţii medicali devin pieteni siguri ai pacienţilor spitalului, un sprijin moral al acestora. Mai mult de doăzeci de ani se află la straja sănătaţii bolnavilor cu dereglări psihice şi neuropsihice doctorii A. Gudumac, C. Wasserman, M. Balaniuk, E. Cuschevici, B. Voineak, Z. Gavriliuc, I. Gavriliuc, O. Negara, L. Dumitraş, V. Golban, R. Golban, V. Kuzik, directorul atelierelor, M. Bărghier, L. Ghedea ş.a. asistenţi medicali.

Aport în organizaea şi dezvoltarea, spitalului îl B. Voineac, medic-şef în anii 1976-1987, A. Cârpă, director-medic-şef din 1987 până în prezent, E. Cuschevici, medic-şef-adjunct.